Ιστοσελίδες φιλικές για ΑΜΕΑ / Τα guidelines για την κατασκευή ιστοσελίδων για Α.Μ.Ε.Α. | iArk Social Media & Digital Agency

Ιστοσελίδες φιλικές για ΑΜΕΑ / Τα guidelines για την κατασκευή ιστοσελίδων για Α.Μ.Ε.Α.

Η κατασκευή ιστοσελίδων με κοινωνικό προφίλ για την επιχείρηση σας!

H iArk Digital Agency αναβαθμίζει την κατασκευή ιστοσελίδων της  στα πακέτα iArk Ant-Man και iArk Hybrid προσθέτoντας όλη τη λειτουργικότητα που χρειάζεται σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα WCAG 2.0

Ιστορικά η πρώτη κίνηση για τις αρχικές οδηγίες για την κατασκευή ιστοσελίδων με πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α. επιχειρήθηκε το 1995 από τον Gregg Vanderheiden στο 2ο Παγκόσμιο συνέδριo διαδικτύου ( WWW II )

38 διαφορετικά Guidelines ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Σε συνδυασμό με τα Unified Web Site Accessibility Guidelines αποτέλεσαν την απαρχή για τη δημιουργία του WCAG 1.0 ( Web Content Accessibility Guidelines )

Οι υπηρεσίες iArk Accessibility Package περιλαμβάνουν : 

Εγκατάσταση προγράμματος με τις παρακάτω λειτουργίες

  1. Text to Speech σε αγγλική γλώσσα
  2. Screen Mask για την αναγνώριση της πλοήγησης της ιστοσελίδας
  3. Simplify Page
  4. Large Cursor
  5. Keyboard navigation outline με τη χρήση του κουμπιού tab

Ζητήστε μας σήμερα ιδέες και προσφορά για την επιχείρηση σας εδώ : Κατασκευή Ιστοσελίδων